Stichting Kulturhus de Wanne

De beheerder van het Kulturhus Beltrum is Luc Nijhuis.

Met het werven van een persoon voor de functie van beheerder is niet alleen naar de pure beheerstaken gekeken maar is ook gekozen voor een persoon die naast het beheer ook de taken van coördinatie en innovatie binnen het dorp op zich kan nemen. Dit laatste vanuit zijn rol als dorpscontactpersoon van Beltrum.

Wilt u voor een vergadering of activiteit een ruimte reserveren in het kulturhus, school, kerk of hassinkhof of u heeft een vraag aangaande Beltrum dan kun u hiervoor terecht bij Luc. Als dorpscontactpersoon van ons dorp en beheerder van het Kulturhus kunt u met al uw vragen bij hem terecht.

Kortom vraag het aan Luc!